Tytuł: Rachela
Wykonawca: Enej


Do koszyka Posłuchaj: Natalia Kukulska - Rachela 
Description

„Ja mó-wię te-raz pod-daj się bła-ga-niu na ko-la-nach,
Któ-re tu o-ta-cza cię i na-wet kie-dy i-dzie źle,
Na za-wsze za-pa-mię-tam, że na i-mię ci Ra-che-la jest!”

Midi Market
www.utworki.pl

Enej - Rachela